Завршна сметка 2017

На следните линкови можете да ги превземете документите од завршната сметка за 2017 година.

Документ 1

Документ 2

Документ 3

Документ 4

Документ 5

Документ 6

Документ 7

Документ 8

Документ 9

Документ 10

Документ 11

Документ 12

Документ 13

Документ 14

Документ 15