Завршна сметка 2020

На следните линкови можете да ги превземете документите од завршната сметка за 2021 година.

Документ 1

Документ 2